Wyszukiwarka:

Regulaminy

Lista wiadomości
Regulamin pracy Gimnazjum w Brzezinach
Podstawa prawna: rozdział IV ustawy a dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717)
Regulamin działania Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Brzezinach
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami - art.43, ust. 2 (jednolity tekst Dz.U. 1996, nr 67, poz. 329) oraz Statutu Gimnazjum z dnia 07 sierpnia1999r. wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 09 listopada 1999r. ni
Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Brzezinach
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U. 1996, Nr 67. poz. 329) art. 55 oraz Ustawy - Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U. 1997r. Nr 56
Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Gimnazjum w Brzezinach
„My, nauczyciele Gimnazjum w Brzezinach mając na uwadze ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania uczniów, podniesienie efektywności nauczania i wychowania w naszym Gimnazjum a jednocześnie czyniąc ocenianie sprawiedliwym, uwzględniając opinie,
Program Wychowawczy Gimnazjum w Brzezinach
Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 17 stycznia 2000r. przyjęła program wychowawczy Gimnazjum w Brzezinach po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Rodziców 17 stycznia 2000r. i Samorząd Uczniowski 13 stycznia 2000r.
Program rozwoju Gimnazjum w Brzezinach
SZKOŁA TO TWÓJ DRUGI DOM. TU BĘDZIESZ CZUŁ SIĘ BEZPIECZNIE W GRONIE PRZYJAZNYCH CI LUDZI I ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ, ABY WKROCZYĆ W DOROSŁE ŻYCIE.