Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Struktura organizacyjna - realizowane zadania » Referat Spraw Obywatelskich, Informacji Publicznej, Promocji i Spraw Europejskich

Referat Spraw Obywatelskich, Informacji Publicznej, Promocji i Spraw Europejskich

Zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich, Informacji Publicznej, Promocji i Spraw Europejskich
 
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich, Informacji Publicznej, Promocji i Spraw Europejskich należy prowadzenie spraw związanych z: 
  
1)    ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2)    postępowań cywilnych i karnych, w tym:
  -    ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz
       w sprawach o przysposobienie,
  -    wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
  -    przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
  -    udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
  -    przyjmowania obwieszczeń,
3)    zgromadzeń,
4)    zbiórek publicznych,
5)    przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
6)    współdziałania z organami wojskowymi,
7)    administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
8)    orzekania o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa
       rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
9)    przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania
       należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
10)  tworzenia obrony cywilnej,
11)  nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
12)  świadczeń na rzecz obrony,
13)  udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
14)  zakwaterowania sił zbrojnych,
15)  informacją publiczną,
16)  nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,
17)  współpracą z gminami partnerskimi.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marianna Piotrowska, Robert Marszałek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/05/2004 13:24:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (06/07/2005 10:01:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (06/07/2005 10:00:56)