Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu Rejestr Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Brzeziny.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Organizator instytucji kultury prowadzący Rejestr Instytucji Kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru albo księgi rejestrowej jest wydawany w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny
/-/ Karol Bakacz


Brzeziny dnia 22 maja 2012 roku

ZAŁĄCZNIK

Rejestr Instytucji Kultury

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (22/05/2012 13:00:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (26/07/2012 13:01:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (25/01/2013 12:35:47)