Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Tryb działania » Stanowisko ds. obsługi Rady

Stanowisko ds. obsługi Rady

Stanowisko ds. obsługi Rady
 
Zgodnie z § 17  Statutu Gminy Brzeziny obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony przez Wójta.
 
 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
woj. wielkopolskie
 
 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy znajduje się w budynku Urzędu Gminy Brzeziny, I piętro, pok. nr 9.
 
 
Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- poniedziałek-piątek - od 7.30 do 15.30
- sobota - nieczynne
 
 
Zagadnienia z zakresu obsługi Rady Gminy prowadzi p. Joanna Wróbel, nr tel. (62) 7698004, fax (62) 7698062, e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl
 
Zgodnie z § 108 Statutu Gminy Brzeziny obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
 • protokoły z sesji,
 • protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
 • rejestr uchwał Rady,
 • rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych,
 • dokumenty z zakresu działania Wójta.

Dostęp do dokumentów Rady, Komisji, Wójta oraz urzędu przysługuje mieszkańcom gminy posiadającym czynne prawo wyborcze  (§ 110 Statutu Gminy Brzeziny).

Uprawnienia określone w § 110 Statutu Gminy Brzeziny nie znajdują zastosowania:

 • w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,
 • gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
 • w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumenty, o których mowa w § 108 Statutu Gminy Brzeziny będą udostępniane w poniedziałki i czwartki, w godz. od 11.00 do 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Interesantom przysługuje prawo sporządzenia notatek, odpisów oraz kserokopii dokumentów.

Przeglądanie dokumentów będzie następować w obecności pracowanika Urzędu Gminy.

Kserokopie dokumentów można sporządzić w siedzibie Urzędu Gminy za odpłatnością określoną przez Wójta.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (26/08/2003 11:36:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (29/08/2003 13:42:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Wróbel (08/05/2019 10:24:07)