Wyszukiwarka:

Złożone w 2010 roku

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożone w 2010 roku
L.p.
Nazwisko i imię
Stanowisko / Funkcja
Oświadczenie majątkowe
- do pobrania
1
Marciniak Lilia
Kierownik GOPS
w Brzezinach
2
Sułek Przemysław
Dyrektor GOKSiR
w Brzezinach
3
Antczak-Piechota Barbara
Dyrektor SP
w Aleksandrii
4
Błaszczyk Małgorzata
Dyrektor Gimnazjum
w Brzezinach
5
Grabowski Władysław
Dyrektor Zespołu Szkół
w Brzezinach
złożone w dniu rozwiązania umowy o pracę
6
Plewińska Elżbieta
Dyrektor SP
w Sobiesękach
7
Wiertelak Jolanta
Dyrektor SP
 w Dzięciołach

 8

 Więcław Maria

 Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (19/05/2010 15:24:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (15/03/2011 00:00:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (23/05/2011 09:01:59)