Wyszukiwarka:

Złożone w 2013 roku

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożone w 2013 roku
L.p.
Nazwisko i imię
Stanowisko / Funkcja
Oświadczenie majątkowe
- do pobrania
1
Marciniak Lilia
Kierownik GOPS
w Brzezinach
2
Sułek Przemysław
Dyrektor GOK, Kierownik GOSiR 
w Brzezinach
Błaszczyk Małgorzata
Dyrektor Gimnazjum
w Brzezinach
Więcław Maria 
Dyrektor Zespołu Szkół
w Brzezinach
Plewińska Elżbieta
Dyrektor SP
w Sobiesękach
Wiertelak Jolanta
Dyrektor SP
 w Dzięciołach
korekta  

 Jakubowska Agnieszka

 Kierownik ZEAS w Brzezinach

8

 Jacek Wabnik

 Dyrektor SP w Aleksandrii

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (15/05/2013 08:14:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (15/05/2013 09:40:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (02/06/2014 09:45:37)