Wyszukiwarka:

Złożone w 2015 roku

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożone w 2015 roku
L.p.
Nazwisko i imię
Stanowisko / Funkcja
Oświadczenie majątkowe
- do pobrania
1
Marciniak Lilia
Kierownik GOPS
w Brzezinach
2
Sułek Przemysław
Dyrektor GOK, Kierownik GOSiR 
w Brzezinach
Błaszczyk Małgorzata
Dyrektor Gimnazjum
w Brzezinach
Więcław Maria 
Dyrektor Zespołu Szkół
w Brzezinach
Plewińska Elżbieta
Dyrektor SP
w Sobiesękach
Wiertelak Jolanta
Dyrektor SP
 w Dzięciołach

 Jakubowska Agnieszka

 Kierownik ZEAS w Brzezinach

8

 Jacek Wabnik

 Dyrektor SP w Aleksandrii

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (19/05/2015 14:43:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (20/05/2015 09:17:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (06/06/2016 12:29:22)