Wyszukiwarka:

Złożone w 2011 roku

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożone w 2011 roku
L.p.
Nazwisko i imię
Stanowisko / Funkcja
Oświadczenie majątkowe
- do pobrania
1
Marciniak Lilia
Kierownik GOPS
w Brzezinach
korekta z dnia 24.01.2012r.
2
Sułek Przemysław
Dyrektor GOKSiR
w Brzezinach
korekta z dnia 19.01.2012r.
3
Antczak-Piechota Barbara
Dyrektor SP
w Aleksandrii
korekta z dnia 20.01.2012r.
4
Błaszczyk Małgorzata
Dyrektor Gimnazjum
w Brzezinach
5
Więcław Maria 
Dyrektor Zespołu Szkół
w Brzezinach
6
Plewińska Elżbieta
Dyrektor SP
w Sobiesękach
korekta z dnia 18.01.2012r.
7
Wiertelak Jolanta
Dyrektor SP
 w Dzięciołach
8
Jakubowska Agnieszka
Kierownik ZEAS w Brzezinach
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Kłysz (23/05/2011 08:59:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewa Kłysz (23/05/2011 11:31:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (31/05/2012 13:46:21)