Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Wójt » Tryb działania

Tryb działania

Tryb działania Wójta
 
Tryb działania Wójta jest opisany w rozdziale VIII Statutu Gminy Brzeziny.
 
Wyciąg ze Statutu Gminy:
 
 
ROZDZIAŁ VIII
 
Tryb pracy Wójta
 
 
§ 104
 
Wójt wykonuje:
 
1)    uchwały Rady,
2)    jemu przypisane zadania i kompetencje wynikające z ustaw,
3)    zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4)    inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 
 
§ 105
 
 
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
 
 
§ 106
 
 
Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
 
 
§ 107
 
 
Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy przejmują wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 104 i 106 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/08/2003 11:49:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/08/2003 13:22:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (22/02/2017 11:22:28)