Wyszukiwarka:

Urząd Stanu Cywilnego

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenia spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
 
1)    rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2)    sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3)    sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)    przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5)    przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami
       Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)    stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia
       małżeństwa,
7)    wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8)    wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marianna Piotrowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/05/2004 13:33:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/05/2004 13:34:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (25/05/2004 13:33:57)