Wyszukiwarka:

2003

Dostęp do dokumentów Rady Gminy
 
Uprzejmie informujemy, iż dokumenty Rady Gminy:
  • protokoły z sesji,
  • protokoły z posiedzeń Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej,
  • rejestr uchwał Rady,
  • rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
  • rejestr interpelacji i wniosków radnych,
  • uchwały Rady Gminy,

są udostępniane zainteresowanym w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 11.00 do 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 9, nr tel. (62) 7698004, fax (62) 7698062, e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl.

Każdy ma prawo sporządzenia notatek, odpisów oraz kserokopii dokumentów.

Przeglądanie dokumentów może być dokonywane tylko w obecności pracownika Urzędu Gminy.

Kserokopie dokumentów można sporządzić w siedzibie Urzędu Gminy za odpłatnością określoną przez Wójta.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (16/02/2005 12:21:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (16/02/2005 12:28:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (16/02/2005 12:28:04)