Wyszukiwarka:

Kontakt, kierownictwo, władze

Dane dotyczące szkoły, kierownictwa oraz organu prowadzącego i nadzorującego

ZESPÓŁ SZKÓŁ
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZINACH
ul. WROCŁAWSKA 17
62-874 BRZEZINY
tel./fax (62)769-81-01
zs.brzeziny@poczta.onet.pl

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINACH

DYREKTOR
mgr MARIA WIĘCŁAW
ul. WROCŁAWSKA 17
62-874 BRZEZINY
tel./fax (62)769-81-01

zs.brzeziny@poczta.onet.pl

WICEDYREKTOR
mgr EWA NIEWEŚ
ul. WROCŁAWSKA 17
62-874 BRZEZINY
tel./fax (62)769-81-01

zs.brzeziny@poczta.onet.pl

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:
URZĄD GMINY w BRZEZINACH
ul. 1000-LECIA 8
62-874 BRZEZINY
tel. (62)769-80-04

ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ:
KURATORIUM OŚWIATY w POZNANIU
WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO w KALISZU
ul. KORECKIEGO 19
62-800 KALISZ
tel. (62)502-35-00