Wyszukiwarka:

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania
 
Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym (Tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
Urząd Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
 
tel. (62) 7698004
fax (62) 7698062
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (13/06/2003 09:07:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (03/09/2003 13:11:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (23/02/2017 08:34:50)