Wyszukiwarka:

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady
 
Obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny są zawarte w § 15 - 16  Statutu Gminy Brzeziny.
 
Należą do nich:
 1. Zwoływanie sesji Rady,
 2. Przewodniczenie obradom,
 3. Sprawowanie kontroli sesyjnej,
 4. Kierowanie obsługą kancelaryjną posiadzeń Rady,
 5. Zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
 6. Podpisywanie uchwał Rady,
 7. Czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 
Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 9
 
- we wtorek, od godz. 13.00 do 15.00
 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony przez Wójta.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy znajduje się w budynku Urzędu Gminy Brzeziny, I piętro, pok. nr 9.

Zadania z zakresu obsługi Rady Gminy prowadzi p. Danuta Waliszewska, nr tel. (62) 7698004, fax (62) 7698062, e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy przyjmuje interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kłysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/08/2003 10:32:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/08/2003 13:17:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Kłysz (21/02/2017 12:35:41)