Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Wójt » Zarządzanie kryzysowe, plany operacyjne

Zarządzanie kryzysowe, plany operacyjne

Zarządzanie kryzysowe, plany operacyjne
 
Zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną  regulują następujące przepisy:
 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r., w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. z 1993r. nr 93,
    poz. 429),
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997r. nr 114, poz. 740),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r., w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony
    Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r. nr 96, poz. 850),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002r., w sprawie odbywania
    służby  w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002r. nr 169, poz. 1391),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r., w sprawie tworzenie gminnego zespołu reagowania,
    powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji
    Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. z 2002r. nr 215, poz. 1818).
 
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi zawartymi w ww. dokumentach SZEFEM OBRONY CYWILNEJ odpowiedzialnym za Zarządzanie Kryzysowe jest WÓJT GMINY.
 
Do podstawowych zadań Szefa OC Gminy - Wójta Gminy należy między innymi:
 • opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
 • opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 • planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 • planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności,

Dla realizacji przedmiotowych zadań zostały opracowane między innymi następujące plany operacyjne:

 • Plan Obrony Cywilnej Gminy Brzeziny,
 • Plany działania Formacji Obrony Cywilnej,
 • Roczny plan działania w zakresie Obrony Cywilnej Szefa OC Gminy Brzeziny,
 • Plan szkoleń z zakreu OC i powszechnej samoobrony,

Większość planów z zakresu Obrony Cywilnej to dokumenty objęte klauzulą ZASTRZEŻONE. Nie można ich zatem publikować i udostępniać. 

Zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej są prowadzone w Urzędzie Gminy Brzeziny - Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego - pok. nr 11.

W przypadku występienia jakiegokolwiek zagrożenia prosimy o natychmiastowy kontakt z Urzędem Gminy Brzeziny, nr tel. 7698004 (w godzinach pracy urzędu), bądź z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu, tel. 998.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Marszałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (26/08/2003 11:17:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (22/11/2004 15:11:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (22/11/2004 15:11:08)