DZISIAJ JEST wtorek, 31 grudnia 2019r.

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Grudzień 2019
Dziś są imieniny:
Sylwestra i Sebastiana

Lokalizacja Gminy

Klub Europejczyka

Klub Europejski "EUROECHO" w Gimnazjum w Brzezinach >>>
 
KLUB EUROPEJSKI
EuroEcho
w Gimnazjum w Brzezinach
ul. Gimnazjalna 1
62- 874 Brzeziny
 tel./fax (062) 7698660
 
Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego EuroEcho
 w Gimnazjum w Brzezinach
 
 • Szkolny Klub Europejski "EuroEcho" działa za zgodą Dyrektora i Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Brzezinach jako koło zainteresowań. Jest formą współpracy nauczycieli i uczniów oraz środowiska lokalnego.
 • Spotkanie założycielskie Klubu odbyło się 17 czerwca 2002r. i od tego dnia członkowie Klubu prowadzą działalność.
Formy działalności Klubu
 
 • informowanie o swej działalności społeczności szkolnej i lokalnej (gazetka ścienna i szkolna),
 • prowadzenie kroniki klubowej będącej prezentacją osiągnięć Klubu,
 • przygotowanie i realizacja projektów o tematyce europejskiej, np. obchody
 • Dnia Europejskiego, będących jednocześnie formą zaprezentowania organizacji w środowiskulokalnym,
 • Udział w spotkaniach służących poznawaniu Europy,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych,
 • organizowanie konkursów wiedzy o Unii i państwach europejskich,
 • organizowanie "dyskotek europejskich",
 • sporządzanie map, plakatów, plansz edukacyjnych,
 • przygotowanie "półki europejskiej" w szkolnej bibliotece,
 • tworzenie teczek i albumów tematycznych na podstawie zbieranych informacji,
 • opieka nad pomieszczeniem klubowym, 
 • poszukiwanie grup wsparcia (w szkole, w środowisku lokalnym, instytucjach centralnych,
 • organizacjach pozarządowych),
 • nawiązanie współpracy z innymi klubami działającymi w Polsce.
 • organizowanie wycieczek.
 
Opiekunowie Klubu
 
mgr Alicja Krajewska - nauczycielka języka polskiego i geografii
mgr Alina Kaliszan - nauczycielka historii i WOS-u
 
 
Historia powstania  Szkolnego  Klubu  Europejskiego  "EuroEcho"
 
         W maju 2002r. nauczycielki, Alicja Krajewska i Alina Kaliszan, poinformowały Panią Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach - Małgorzatę Błaszczyk o zamiarze utworzenia Szkolnego Klubu Europejskiego i uzyskały wstępną aprobatę swojego pomysłu.
 
         Na początku czerwca 2002r. przeprowadziły akcję informacyjną dla uczniów na temat działalności klubów europejskich. W ramach tej akcji zamieszczono również specjalny informator w gazetce szkolnej.
 
         17 czerwca 2002r. odbyło się pierwsze zebranie uczniów, którzy postanowili poszerzać swoją wiedzę na temat Europy. W trakcie tego spotkania wybrano metodą "burzy mózgów" nazwę Klubu: "EuroEcho" i wstępnie ustalono, jakie działania zostaną podjęte przez członków nowo utworzonej organizacji.
 
    W końcu czerwca 2002 r. zgłoszono powstanie Klubu do bazy danych szkolnych klubów europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Wysłano również pisma do innych  organizacji (m.in. do Fundacji im. Roberta Schumana) oraz do ambasad państw europejskich z informacją o utworzeniu Klubu i prośbą o przysyłanie materiałów przydatnych w działalności. O powstaniu koła zainteresowań poinformowano również Wójta Gminy.
 
 
Działalność Klubu w roku szkolnym  2002/2003
 
         13 października 2002r. nastąpiło uroczyste otwarcie naszego nowego Gimnazjum. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali program artystyczny przedstawiający dotychczasowe osiągnięcia szkoły. Członkowie Klubu włączyli się w tę uroczystość, przygotowując krótkie wystąpienie, na które złożyły się: informacja o powstaniu Klubu i zamiarze "budowania unii serc i umysłów", recytacja humorystycznego tekstu o perfekcyjnym Europejczyku oraz parada uczniów przebranych za przedstawicieli różnych narodów Europy na tle muzyki - "Ody do radości".
 
Francja i Włochy bez tajemnic
 
     Powyższe hasło przyświecało nam podczas organizacji międzygminnnego konkursu drużynowego. Odbył się on 10 grudnia 2002 r.
   
    Wzięły w nim udział drużyny Klubów Europejskich z czterech gimnazjów:
1. Szkolny Klub Europejski EuroEcho w Gimnazjum w Brzezinach
2. Szkolny Klub Europejski EUROCLUB  w Gimnazjum  w Kraszewicach
3. Szkolny Klub Europejski Zjednoczonej Europy w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie
4. Szkolny Klub Europejski Opatus w Opatówku
 
Dzień Europejski. Uroczyste otwarcie działalności Klubu - 21 marca 2003 r.
 
            Część artystyczna z okazji otwarcia Klubu była formą konkursu. Przygotowano ją metodą projektu w ciągu trzech miesięcy. Uczniowie gromadzili wiedzę z różnych źródeł na temat państw europejskich, a następnie przygotowywali atrakcyjne formy prezentacji: inscenizacje, piosenki, plansze, makiety, rysunki.
           
          Na uroczystość otwarcia Klubu przybyli goście: poseł Andrzej Grzyb, poseł Andrzej Wojtyła, senator Andrzej Spychalski, Starosta Kaliski Leszek Aleksandrzak, przedstawicielka Kuratorium w Poznaniu, władze gminne na czele z panem Wójtem Krzysztofem Niedźwiedzkim, dyrektorzy sąsiednich szkół oraz uczniowie i opiekunowie zaprzyjaźnionych klubów  z sąsiednich gmin: Opatówka i Kraszewic.
 
Wycieczka do Warszawy - 6 czerwca 2003r.
 
            Wycieczka odbyła się 6 czerwca 2003 roku. Wzięło w niej udział 45 członków Klubu Europejskiego. Uczniowie zwiedzili Łazienki Królewskie, Sejm i  Senat (gdzie otrzymali materiały edukacyjne), Stare Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza (mieli okazję obejrzeć uroczystą zmianę warty) i lotnisko Okęcie.
 
            Uczniowie byli zadowoleni z wycieczki i w związku z tym wskazane byłoby zorganizowanie podobnego przedsięwzięcia w przyszłości. Należy podkreślić, że była to wycieczka bezpłatna  (uczniowie pokryli tylko koszt ubezpieczenia - 3 zł) i z tego względu dla wielu z nich była to jedyna możliwość wyjazdu.
 
Inne działania podejmowane przez Klub Europejski
 
 • uczestniczenie w Młodzieżowym Referendum na temat wstąpienia Polski do UE,
 • zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie "Nasza Europa"
 • udział w projekcie "Moja szkoła w Unii Europejskiej"
 "Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią"
 
         14 czerwca 2003 roku dziękowaliśmy naszym darczyńcom (a jest ich wielu)  podczas Dnia Sponsora.
         Jesteśmy wdzięczni im wszystkim. To dzięki nim nasza działalność jest o wiele ciekawsza: możemy organizować wycieczki i konkursy z cennymi nagrodami.
        
       Szczególnie jednak chcemy podziękować Staroście Kaliskiemu, Panu Leszkowi Aleksandrzakowi, Dyrektorowi Firmy EUROEXBUD w Kaliszu, Panu Zdzisławowi Małeckiemu i Prezesowi Ciech - Petrol, Panu Krzysztofowi Wujkowi, dzięki którym mogliśmy zorganizować wycieczkę do Warszawy.
 
                                    DZIĘKUJEMY!
 
 
Działalność Klubu w roku szkolnym  2003/2004
 
Europejskie święta Bożego Narodzenia
 
13 grudnia 2003 roku w naszym Gimnazjum odbyła się prezentacja projektu "Boże Narodzenie w Europie". Pomysłodawcą i głównym wykonawcą tego wspaniałego przedsięwzięcia był nasz Klub. Święta Bożego Narodzenia są najlepszą okazją nie tylko do zaprezentowania obrzędów i tradycji, ale też do mówienia o wartościach uniwersalnych łączących Polskę z Europą. Chcieliśmy pokazać bogactwo i odmienność kultur, wskazując na wspólne chrześcijańskie korzenie, przedstawić niemały posag Polaków wnoszony do wspólnoty europejskiej.
 
Tradycje bożonarodzeniowe przygotowali członkowie Klubu Europejskiego pod kierownictwem opiekunek: p. Alicji Krajewskiej i p. Aliny Kaliszan. Pani Anna Kupajczyk opiekowała się natomiast grupą, która zaprezentowała polskie tradycje wigilijne. Oprawą muzyczną zajął się oczywiście pan Jarosław Olek. Na uroczystość zaprosiliśmy księdza proboszcza Stanisława Solińskiego,  przedstawicieli władz, Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Rodziców. W projekcie uczestniczyło 88 uczniów, czyli zaangażowany był co trzeci uczeń naszej szkoły.
 
Prezentacja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 13 grudnia w naszej sali gimnastycznej pojawiło się piętnaście (tyle było uczniowskich grup) przystrojonych odświętnie stołów.  Zaroiło się od Mikołajów i Trzech Króli. Przygotowaliśmy prezentację tradycji bożonarodzeniowych z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii i Polski. Forma prezentacji była rozmaita: opowiadanie, scenki dramatyczne, występ przebierańców, a nawet taniec i ... przemówienie telewizyjne królowej Elżbiety. Każda grupa przygotowała również potrawę charakterystyczną dla danego państwa (była możliwość degustacji) oraz odświętnie ubraną choinkę. Wyjątkiem była grupa, która prezentowała Hiszpanię. Ta grupa wykonała wspaniały słomiany żłobek, który stanowił potem dekorację w kościele.   Obok stołów pojawiło się też kilka kominków (niezbędnych ze względu na Świętego Mikołaja) i krasnali, które popularne są zwłaszcza w krajach skandynawskich.
 
Spotkanie przebiegało w typowo świątecznej atmosferze, którą potęgował wystrój sali. W nastrój świat Bożego Narodzenia wprowadził nas chór szkolny, przeplatając występy śpiewem kolęd w kilku europejskich językach.
 
Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w projekcie, otrzymali nagrody. W tym dniu poznaliśmy wiele zwyczajów świątecznych, bawiąc się i śpiewając kolędy w kilku obcych językach. Spotkanie wigilijne wywarło na nas wielkie wrażenie i przekonało, że warto angażować się w życie społeczne szkoły. Uświadomiło nam, iż mamy bogatą polską tradycję, którą możemy poszczycić się na tle innych państw europejskich.
 
Boże Narodzenie raz jeszcze...
 
        19 grudnia 2003 r. uczestniczyliśmy w międzygimnazjalnym konkursie "Boże Narodzenie w Unii Europejskiej". Konkurs zorganizował Szkolny Klub Europejski działający przy Gimnazjum w Grabowie.
        Na tę uroczystość udały się dwie zwycięskie drużyny naszego konkursu "Boże Narodzenie w Europie". Zaprezentowaliśmy więc świąteczne  tradycje z Wielkiej Brytanii i Niemiec.   
        Należało wywiązać się z następujących zadań: słowna prezentacja obyczajów, zaśpiewanie kolędy w języku kraju wybranego przez drużynę, wykonanie świątecznej dekoracji stołu, zaprezentowanie charakterystycznej potrawy oraz przystrojenie choinki zgodnie z obyczajem danego kraju.
       W konkursie uczestniczyły po dwie drużyny z gimnazjów w Grabowie, Kraszewicach, Mikstacie, Doruchowie i oczywiście nasze dwie grupy.
       Była okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia nowych wiadomości, a także do zapoznania się z koleżankami i kolegami z innych klubów.
 
Wiosenny Dzień Europejczyka
 
       Dzień 22 marca 2004 r. - w pierwszą rocznicę uroczystego otwarcia naszego Klubu - był w naszym Gimnazjum Dniem Europejskim. Była to jednocześnie okazja do wręczenia legitymacji nowym członkom naszej organizacji. Imprezę przygotowali oczywiście członkowie Klubu.
       Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Pani Dyrektor Małgorzata Błaszczyk. Potem "pałeczkę" przejęli członkowie Klubu z Kamilą Janiak (IIIa) na czele, która była osobą prowadzącą imprezę. Program Dnia Europejskiego stanowiły przede wszystkim konkursy dla publiczności o tematyce europejskiej. 
       Następnie głos zabrał honorowy gość naszej uroczystości - Wójt Gminy Brzeziny - Pan Krzysztof Niedźwiedzki, który podzielił się z nami swymi wrażeniami z wyjazdu studyjnego do Brukseli i podarował Klubowi publikacje o instytucjach europejskich. Gorąco nas też zachęcał do nauki języków obcych.
       Po tym wystąpieniu opiekunka Klubu - Pani Alicja Krajewska wraz z zaproszonym Gościem wręczyli legitymacje nowym klubowiczom.
       Ostatnim punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.
 
 
 
 
 
Wiadomości przygotowała:
Alicja Krajewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Marszałek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (10/05/2004 12:18:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (10/05/2004 12:31:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (12/09/2008 09:56:44)

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 30-12-2019
Jesteś 13067671 gościem
realizacja: Wokiss