DZISIAJ JEST wtorek, 31 grudnia 2019r.

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Grudzień 2019
Dziś są imieniny:
Sylwestra i Sebastiana

Lokalizacja Gminy

Aktualności 2013

Lista wiadomości
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w 2014 roku.
Ogłoszenie WKU w Kaliszu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu otrzymała zadanie ustalenia i wytypowania podoficerów rezerwy posiadających nieobowiązujące stopnie wojskowe celem mianowania ich na wyższe stopnie wojskowe, więcej ...
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Brzeziny składamy najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra ...
KURENDA - obowiązki osób utrzymujących psy
Wójt Gminy Brzeziny przypomina mieszkańcom gminy o obowiązkach osób utrzymujących psy, wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny, zgodnie z Uchwałą Nr 196/ XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 grudnia 2012 roku.
Konkurs wiedzy ekologicznej pod nazwą „Dzieci segregują śmieci"
W dniu 13 grudnia 2013 roku, w Zespole Szkół w Brzezinach, odbył się konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Brzeziny pod nazwą „Dzieci segregują śmieci". Konkurs miał na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom gminy potrzeby dbania o środowisko i otoczenie człowieka ...
Informacja o realizacji projektu „Twoja ALTERNATYWA"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach realizuje projekt „Twoja ALTERNATYWA". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ...
Informacja dla osób pracujących za granicą
Jak odzyskać podatek nadpłacony za granicą? Osoby pracujące za granicą powinny przechowywać wszelkie dokumenty otrzymywane od pracodawcy, w tym i odcinki wypłat wynagrodzenia. Ważne jest również, aby zachowywać inne dokumenty niezbędne do zeznania podatkowego ...
Oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową Przystajnia - Przystajnia-Folwark - Kakawa
Zadanie realizowane było etapami. Wcześniej od 2010 roku wykonano częściowo podbudowę tłuczniową, a w tym roku zakończono nawierzchnią asfaltową, utwardzono tłuczniem pobocza i uzupełniono oznakowanie. Drogę realizowały samorządy gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie, każdy na swoim odcinku, na zasadzie użyczenia drogi w wyniku porozumienia z powiatem kaliskim.
Szkolenie z Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
W dniu 6 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach odbyło się szkolenie dla Grup Odnowy Wsi i sołectw Gminy Brzeziny oraz Gminy Szczytniki w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". W szkoleniu brał udział Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Koordynatorzy Programu z Urzędu Gminy Brzeziny i Szczytnik, członkowie Grup Odnowy Wsi wraz z Liderami, pracownicy Urzędu Gminy Brzeziny oraz sołtysi zainteresowani Programem.
Komunikat w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 10 grudnia 2013 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: listopad, grudzień 2013 r. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43840400062006001640500011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.
Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny w 2013 roku
Ten rok był wyjątkowy dla poprawy stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Brzeziny. Przebudowano kilka odcinków dróg gminnych. W miejscowości Rożenno obręb Chudoba przebudowano odcinek 540 m o nawierzchni asfaltowej za łączną kwotę 89.389,58 zł brutto. W miejscowości Jagodziniec przebudowano odcinek 300 m o nawierzchni asfaltowej za 47.163,36 zł brutto ...
Ocalić od zapomnienia...
Pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie poświęcone historii Brzezin za czasów ostatnich właścicieli majątku - rodziny Schlösserów. W gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury tłumnie zebrali się mieszkańcy Brzezin, Kalisza i okolic aby wysłuchać opowieści na temat życia dwóch pokoleń dziedziców majątku, nierozerwalnie związanych z dziejami naszej gminy.
Młodzi recytatorzy znowu na podium
15 listopada 2013 roku odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera w Opatówku. Tym razem miał on niezwykle uroczysty charakter ze względu na 175. rocznicę urodzin Adama Asnyka oraz jubileusz konkursu. Do rywalizacji przystąpiło 26 uczestników, w tym 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 17 uczniów gimnazjów z całego powiatu kaliskiego.
Jubileusz 50 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Piegonisku-Wsi
W sobotę 16 listopada 2013 roku, w sali OSP Piegonisko - Wieś odbył się Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Piegonisku - Wsi. Na początku obchodów Przewodnicząca KGW Helena Szych powitała wszystkich zaproszonych gości i pokrótce przedstawiła całą dotychczasową działalność Koła.
Jubileusz 10-lecia działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach
W sobotę 09 listopada 2013 roku odbył się Jubileusz 10-lecia działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach. Jubileusz rozpoczęła prezes Koła Lucja Kowalczyk. Witając zaproszonych gości przybliżyła dotychczasową, bogatą działalność Emerytów i Rencistów. Koło powstało w 2003 roku z inicjatywy pana Zdzisława Krupa - wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego Związku Emerytów i Rencistów w Kaliszu, przy współpracy i zaangażowaniu władz gminy Brzeziny ...
Kominikat - Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy
Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2013 roku, tj. WIGILIA będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Brzeziny. Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 7 grudnia 2013 roku.
Kurenda dotycząca odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych z terenu Gminy Brzeziny
W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż została wyznaczona data odbioru w/w odpadów od mieszkańców poszczególnych wsi.
Ogólnopolska kampania „Zaczytani"
Nasza biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zaczytani" objętej Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz wielu innych wybitnych osobistości. Akcja ma na celu sprowokowanie społecznego poruszenia, dzięki któremu powstaną biblioteki dla dzieci i młodzieży znajdującej się w szpitalach, świetlicach, rodzinnych domach dziecka i hospicjach.
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
Informuje się mieszkańców miejscowości Brzeziny, iż odbiór odpadów komunalnych zmieszanych zaplanowany na dzień 02 listopada 2013 roku zostaje przesunięty na dzień 31 października 2013 roku.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych
W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż zostały wyznaczone daty odbioru w/w odpadów od mieszkańców poszczególnych wsi.
Sołecki Turniej Piłki Nożnej na Orliku w Brzezinach
W Sołeckim Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 13.10.2013 r. na Orliku w Brzezinach, brały udział cztery drużyny, które reprezentowały sołectwa: Aleksandria, Czempisz, Dzięcioły i Brzeziny.
50 lecie budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach
W dniu 11 października Szkoła Podstawowa w Sobiesękach obchodziła 50-lecie budynku szkoły, który został zbudowany jako „Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego" i oddany do użytku 27 października 1963 r. Święto szkoły połączone z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej uświetnili swoją obecnością zaproszeni na jubileusz goście
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika "Wielowieś Klasztorna" na rzece Prośnie ...
Twórczość plastyczna dzieci z Brzezin wkracza na arenę międzynarodową
Malutka pracownia plastyczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach ponownie zaakcentowała swoją obecność, tym razem na XVII Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2013. Nasza działalność została doceniona dzięki pracy Alicji Mituły, linoryt został wybrany do wystawy pokonkursowej spośród ponad 26 tysięcy prac z 52 krajów.
Jesienna akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie
Jesienna akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie, więcej ...
II Plener Rzeźbiarski „Brzeziny Dłutem Malowane" w Brzezinach
Wzorem roku ubiegłego w Brzezinach odbył się II Plener Rzeźbiarski „Brzeziny Dłutem Malowane". Tym razem organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, który za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski" pozyskał środki finansowe na realizację pleneru. Środki pochodziły z funduszu europejskiego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
Młodzi plastycy z Brzezin w kaliskiej „Wieży Ciśnień"
W piątkowe południe, 27 września br., w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień" w Kaliszu została otwarta wystawa pokonkursowa 19 Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Spośród 281 nadesłanych na przegląd prac do ekspozycji zakwalifikowało się 65.
Dni Ubezpieczonego w Twoim ZUSie
Specjalnie adresowane porady ekspertów, cenne wskazówki oraz pomocne publikacje. To wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach ZUS w całej Polsce w dniach 7-11 października. Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś nianią? Martwisz się o ubezpieczenie zdrowotne swoich bliskich? - to najlepsza dla Ciebie okazja, jako Ubezpieczonego, aby wyjaśnić wszystkie nurtujące Cię kwestie. Zapraszamy na „Dni Ubezpieczonego" - warto, byś wiedział więcej o ubezpieczeniach społecznych.
Wizyta strażaków z jednostki OSP Brzeziny w Szkole Podstawowej w Dzięciołach
We wrześniu w Szkole Podstawowej w Dzięciołach zagościli strażacy z jednostki OSP Brzeziny. Dzieci z radością powitały gości, którzy opowiedzieli im o swojej pracy i wyzwaniach jakie czekają na strażaków
Wycofanie upoważnienia dla Bioekspert Sp. z o.o. i konsekwencje z tego wynikające
Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o. do działania w rolnictwie ekologicznym.
Turniej Piłki Nożnej na boisku „Orlik 2012" w Brzezinach
W dniu 20 września 2013 roku, na boisku „Orlik 2012" w Brzezinach, zostały rozegrane mecze piłki nożnej pomiędzy LKS „Olimpia" Brzeziny, LKS Godziesze Wielkie i Kaliskiem Domem Dziecka. Drużyny grały w systemie każdy z każdym.
Kurenda dla rolników - preferencyjna linia kredytowa
Informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych przez powódź, deszcz nawalny oraz huragan w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2013 r.
Komunikat dotyczący opłat i odbioru odpadów komunalnych
W dniu 10 października 2013 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: wrzesień, październik 2013 r. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43840400062006001640500011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.
Artystyczne sukcesy młodych mieszkańców naszej gminy
W piątek 20 września br. młodzi artyści z Brzezin wyruszyli na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w VIII Powiatowym Biennale Grafiki i Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim, która odbyła się godzinie 11-tej w Młodzieżowym Domu Kultury.
Uroczystość powitania nowego Proboszcza w parafii w Brzezinach
Dnia 22 września 2013 r. o godz. 12.00 w parafii pw. Św. Krzyża w Brzezinach Dziekan dekanatu błaszkowskiego ks. Jerzy Mikołajewski odczytał dekret ks. Biskupa Edwarda Janiaka, na mocy którego ks. mgr Robert Wardęcki został ustanowiony nowym Proboszczem parafii w Brzezinach.
Planowane zabiegi ochronne w drzewostanach sosnowych odwołane
W nawiązaniu do pisma z dnia 11.09.2013 r. (Zn. spr. ZG-7200-11/13), w którym Nadleśnictwo Kalisz informowało o planowanym lotniczym zabiegu ochronnym w drzewostanach sosnowych w Leśnictwach Brzeziny i Wilcze Ługi, informujemy, że zabieg został odwołany.
Spotkanie historyczne na temat rodziny Schlősser
18 września br. W restauracji „Leśny Dwór" miała miejsce prelekcja pracy magisterskiej Mateusza Halaka na temat rodziny Schlősser, właścicieli majątku Brzeziny. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, albowiem restauracja "Leśny Dwór" usytuowana jest w miejscu, gdzie kiedyś stał pałac tej rodziny.
Wyjazd edukacyjno-turystyczny do Karpacza
W dniach od 14.09.2013 r. do 16.09.2013 r. odbył się realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w ramach projektu „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ" wyjazd edukacyjno-turystyczny do Karpacza.
VII Turniej Sportowo - Rekreacyjny Gmin Powiatu Kaliskiego w Słuszkowie
To już VII Turniej Sportowo - Rekreacyjny Gmin Powiatu Kaliskiego, w którym koło SLD w Brzezinach brało udział w dniu 15 września 2013 roku, w Słuszkowie w Gminie Mycielin. Organizatorami niedzielnych zmagań sportowych było Stowarzyszenie „Razem Dla Powiatu", Rada Powiatowa SLD w Kaliszu oraz Urząd Gminy Mycielin.
Zaproszenie - Dzień otwarty - Orli Staw
28 września, godz. 10-16.00
Drugi Plener Rzeźbiarski - Brzeziny dłutem malowane
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach ogłasza, że w dniach od 15 do 22 września 2013 r. odbędzie się Drugi Plener Rzeźbiarski - Brzeziny dłutem malowane ...
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
Na prośbę Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim informujemy, że w ubiegłym roku ZUS udostępnił Platformę Usług Elektronicznych, pierwszy polski e-urząd umożliwiający załatwienie większości spraw w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu - poprzez internet. W ramach PUE działa wiele funkcjonalności przeznaczonych do wszystkich grup klientów Zakładu tj. świadczeniobiorców, ubezpieczonych oraz płatników składek.
Ogłoszenie w sprawie zabiegów ochronnych w lasach
Dotyczy zabiegów ochronnych w lasach: Leśnictwo Brzezin7y, miejscowości: Moczalec, Przystajnia.
Dożynki Gminne - Brzeziny 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne w Brzezinach rozpoczęły się 25 sierpnia 2013 roku tradycyjnie mszą świętą w Kościele Parafialnym w Brzezinach, którą sprawował ks. proboszcz Szymon Grzeszkiewicz a celebrował ks. Włodzimierz Wołkowiński z Ukrainy i ks. kanonik Stanisław Soliński. Podczas mszy dziękowaliśmy opatrzności za zebrane plony i bezpieczne żniwa. Starostowie dożynek - Bogusława Wawrzyniak z Jamnic oraz Przemysław Dudkiewicz z Ostrowa Kaliskiego złożyli w darze owoce tej ziemi: bochny chleba jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory oraz wieńce dożynkowe jako owoce wieloletniego trudu i symbole chłopskiej pracowitości i gospodarności.
Kurenda w sprawie pomocy finansowej dla rolników
Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek powodzi, huraganu czy deszczu nawalnego mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej.
Ogłoszenie o bezpłatnych studiach stacjonarnych na kierunku Administracja
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie zawiadamia, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na bezpłatnych studiach stacjonarnych na kierunku Administracja.
Bezpłatne badanie mammograficzne w Brzezinach
Bezpłatną mammografię można będzie wykonać w dniu 24 sierpnia 2013 r. (sobota), w godz. 8.00 - 18.00, w specjalnym mammobusie przy Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. 1000-lecia 8.
Zaproszenie na Dożynki Gminne - 25.08.2013 r.
Wójt Gminy Brzeziny, starostowie Dożynek, Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Brzeziny i okolic na tegoroczne Dożynki Gminne – Brzeziny 2013...
I miejsce dla drużyn z OSP Aleksandria na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Dzierzbinie
04 sierpnia 2013 roku na Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Dzierzbinie gm. Mycielin, drużyny męska i żeńska z OSP Aleksandria zajęły I miejsce...
Jubileusz 100-lecia urodzin
W dniu 11 sierpnia 2013 roku w naszej gminie odbyła się miła uroczystość . Swoje setne urodziny obchodziła Pani Natalia Patyna, mieszkanka wsi Sobiesęki.
Komunikat dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 10 sierpnia 2013 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec i sierpień 2013 r.
Utwardzenie istniejącego parkingu przy kościele w Brzezinach
Zakończyła się budowa parkingu przy Kościele w Brzezinach w ramach wniosku Gminy Brzeziny złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski". Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej z ułożeniem kostki brukowej w dwóch kolorach na powierzchni 1965m2.
Zaproszenie na Festyn Folklorystyczny
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach zaprasza na Festyn Folklorystyczny. Odbędzie się on w Brzezinach, dnia 4 sierpnia b.r. Początek o godz. 16.00 przy kąpielisku.
Nowy projekt pn.: "Twoja ALTERNATYWA"
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach rozpoczęto realizację nowego projektu pn.: "Twoja ALTERNATYWA". Projekt jest adresowany dla osób niepełnosprawnych.
Szósta edycja projektu systemowego pn.: "TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ"
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach rozpoczęto piątą edycję projektu systemowego pn.: "TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ". Projekt jest adresowany dla osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej.
720-lecie Ostrowa Kaliskiego
W niedzielę 7 lipca 2013 roku mieszkańcy wsi Ostrów Kaliski świętowali 720-lecie swojej miejscowości. Na początku uroczystości zaproszonych gości przywitała Radna Gminy Brzeziny Marzena Szmaj. Następnie główny inicjator Jubileuszu Stanisław Dudkiewicz odczytał historię Ostrowa Kaliskiego.
Smaki LGD Długosz Królewski - relacja z imprezy
Najbardziej kulinarny weekend w Brzezinach już za nami, impreza zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski" cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców gminy Brzeziny jak i wśród gości przybyłych z całej Polski.
Dzieci z Punktów Zajęć Integracyjnych Gminy Brzeziny na wyciecze w Jura Parku Krasiejów
Prawie 100 dzieci z Punktów Zajęć Integracyjnych Gminy Brzeziny wzięła udział w wyciecze do Jura Parku Krasiejów. Wyjazd zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wycieczkę podzielono na dwa dni, pierwsza grupa wyjechała 3 lipca, a druga 4 lica 2013 roku.
Drukarnia wyobraźni ...
28 czerwca b. r. w galerii Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny została otwarta wystawa pt. "Drukarnia wyobraźni". Autorami prac jest 35 uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez artystę plastyka Martę Filipczak w pracowni Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach.
Dwie nagrody dla Brzezin
Kapela Ludowa Brzeziny działająca przy GOK w Brzezinach w składzie Lucjan Dymarczyk, Władysław Nowak, Stanisław Pawlik oraz skrzypek-solista - Leon Lewandowski, wrócili z trzecimi nagrodami z 47. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Zaproszenie na imprezę Smaki LGD Długosz Królewski
Lokalna Grupa Działania "Długosz Królewski" zaprasza na imprezę Smaki LGD Długosz Królewski, która odbędzie się dnia 6 lipca 2013 r. (sobota). Początek o godz. 12.45 - Estrada przy kąpielisku GOKSiR w Brzezinach.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - relacja z imprezy
20 drużyn z gminy Brzeziny wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Dzięciołach, które odbyły się 30 czerwca 2013 roku. Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Brzeziny, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach.
ZUS partnerem edukacyjnym tegorocznej edycji ,, Lata z Radiem''
Edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz promocja portalu Platformy Usług Elektronicznych (pue.zus.pl) - kompleksowego rozwiązania w dziedzinie e-administracji, to idea przyświecająca obecności ZUS w tegorocznej edycji ,,Lata z Radiem". W trakcie plenerowego pikniku, który odbędzie się 14 lipca w Kaliszu ZUS udostępni tzw. PUE - Roomy, czyli mobilne stoiska umożliwiające rejestrację profili na portalu PUE.
Odnowiono plac zabaw przy Zespole Szkół w Brzezinach
Przy Zespole Szkół w Brzezinach został odnowiony plac zabaw. Wycięto zarośla, krzewy i pomalowano ogrodzenie oraz wyposażenie placu zabaw. Nawieziono również świeży piasek do piaskownicy.
Zaproszenie na Zawody Strażackie 2013
Wójt Gminy Brzeziny, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarniczej w Dzięciołach zapraszają na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbędą się 30 czerwca 2013 r. przy budynku OSP Dzięcioły.
Festyn z okazji Dnia Dziecka - fotorelacja
W dniu 16 czerwca 2013 roku, przy kąpielisku w Brzezinach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury pod kierownictwem Dyrektora Przemysława Sułka. Na początku na estradzie GOSiR pojawili się najmłodsi artyści z Publicznego Przedszkola w Brzezinach, prezentując piosenki i tańce ludowe.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sobiesęki, gmina Brzeziny >>>
Wójt Gminy Brzeziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sobiesęki, gmina Brzeziny. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2013 r. o godz. 10.00 w Sali nr 16 Urzędu Gminy Brzeziny.
Spartakiada Sportowa Dla zdrowia
28 maja 2013 roku na terenie naszej szkoły została zorganizowana I Spartakiada Sportowa Dla zdrowia. Udział wzięły w niej wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy. Przyjechały drużyny z Aleksandrii, Czempisza i Sobiesęków.
Ogłoszenie GOK w Brzezinach
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmie każdą ilość ziemi, potrzebną do wyrównania terenu przy kąpielisku w Brzezinach. Prosimy kontaktować się z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach pod numerem telefonu - 602 332 134.
Nowy plac zabaw przy kąpielisku w Brzezinach
Operacja pod nazwą „Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach" została zrealizowana przez Gminę Brzeziny w ramach działania „Małe projekty", w naborze wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Długosz Królewski". Wartość operacji wyniosła 35 788,08 zł. Dofinansowanie opiewało na kwotę 23 276,80 zł.
Gimnazjaliści z Brzezin najlepsi !!!
Drużyna z Gimnazjum w Brzezinach po raz pierwszy była najlepsza w Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Stanisława Posiłka. Był to już XIII Turniej. Eliminacje odbyły się 5 czerwca 2013 r. Zespół z Brzezin zajął w nich pierwsze miejsce w grupie. Natomiast 7 czerwca 2013 r. w Stawiszynie, miał miejsce finał. Aby zdobyć pierwsze miejsce gimnazjaliści musieli pokonać dwie drużyny: ze Stawiszyna i z Opatówka. Dokonali tego zdobywając komplet punktów.
Zaproszenie na festyn z okazji Dnia Dziecka
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach wraz z Radą Rodziców Przedszkola w Brzezinach zapraszają na Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się dnia 16 czerwca 2013 r. (niedziela) przy kąpielisku w Brzezinach. Początek godz. 16.00.
Dzień Matki i Dzień Dziecka
Dnia 26 maja 2013 roku w Opatówku odbył się Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Patronat nad imprezą objął poseł na Sejm RP Leszek Aleksandrzak.
Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu - Brzeziny 2013
25 i 26 maja 2013 roku przyjechało do Brzezin 110 zawodników z 23 klubów z całej Polski na Mistrzostwa Polski w Kick-boxingu. Pojedynki odbywały się na ringu przy kąpielisku w Brzezinach. Najlepszymi zawodnikami okazali się gospodarze klubu ZIETEK Team Brzeziny.
Plac zabaw w Dzięciołach
Operacja pod nazwą „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Dzięciołach" została zrealizowana przez Gminę Brzeziny w ramach działania „Małe projekty" w naborze wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Długosz Królewski". Wartość operacji wyniosła 37851,05 zł
Gmina Brzeziny kuźnią dziecięcych talentów
Kolejny raz Gmina Brzeziny okazała się kuźnią dziecięcych talentów. Tym razem mali artyści z Brzezin zachwycili profesjonalne jury pracami graficznymi. Grafiki wykonane w Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury pod okiem Marty Filipczak zostały wybrane spośród 867 prac nadesłanych na 28 Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Świat Dziecka".
Kurenda w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych
W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym w dniach 30-31.05.2013 r. Urząd Gminy Brzeziny informuje rolników o możliwości zgłaszania powierzchni i rodzaju upraw ze stopniem zniszczenia uprawy (%) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. (pokój nr 11, 15).
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu uprzejmie informuje, ze z dniem 27.05.2013 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, zostanie wprowadzona możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Powyższe będzie możliwe za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie www.praca.gov.pl
Prace związane z przygotowaniem budowy zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna rozpoczęte
Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem budowy zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna. Na razie polegają one na sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przez wyspecjalizowaną Firmę z Poznania - BBF spółka z o.o. Na początek swojego działania Firma BBF poprosiła nas o wypełnienie anonimowej ankiety - skierowanej do lokalnej społeczności, organizacji i samorządu.
Gminne Obchody Dnia Strażaka 2013
Dnia 12 maja 2013 roku na placu OSP Fajum pojawiły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi całej gminy Brzeziny. Jak co roku odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych na placu OSP Fajum, skąd wszyscy udali się na mszę polową
Zaproszenie na Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
Zapraszamy na Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - Opatówek 26.05.2013 - Plac przy Z.S. Ogrodniczych.
Zaproszenie na Mistrzostwa Polski w Kickboxingu
Zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Kickboxingu - Brzeziny 24-26.05.2013 r. - Amfiteatr przy kąpielisku.
Zaproszenie na spotkanie do Biblioteki Publicznej w Brzezinach
Biblioteka Publiczna w Brzezinach zaprasza na spotkanie ph. "Rodzice - architekci dzieciństwa"
Zgłaszanie szkód powstałych wskutek powodzi 4-9 maja 2013 r.
W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych zalaniem terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących w dniach 4 - 9 maja 2013 r. Urząd Gminy Brzeziny informuje rolników o możliwości zgłaszania powierzchni i rodzaju upraw wraz z numerem działki i stopniem zniszczenia uprawy (%) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2013 r. (pokój nr 15).
Informacje ogólne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
W związku ze zmianami w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami w tym zakresie.
Nowe uregulowania dotyczące obowiązku meldunkowego od 01.01.2013 r.
Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego i wprowadzono szereg ułatwień w przedmiotowym zakresie
Zaproszenie na Dzień Strażaka
Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, które odbędą się w OSP w Fajum dnia 12 maja 2013 r. (niedziela). Początek godz. 14.00.
Księgi Stanu Cywilnego i Metrykalne w Internecie
Uprzejmie informujemy, że zakończył się I etap digitalizacji ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Sądząc, że taka wiadomość zainteresuje mieszkańców, zwłaszcza interesujących się historią swojej miejscowości oraz swojej rodziny, zamieszczamy poniżej informację Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Zaproszenie na XVI Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe
Zapraszamy na XVI Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe „... pamiętajcie o ogrodach...", które odbędą się w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku przy ul. Parkowej 1, w dniu 27 - 28 kwietnia 2013 r.
Inwestycje drogowe w Gminie Brzeziny w minionym roku i plany na 2013 rok
Ubiegły rok pod względem inwestycyjnym w Gminie Brzeziny był wyjątkowy. Łącznie na wszystkie inwestycje wydano 3,7 mln zł., tj. ponad 20% wszystkich wydatków. Inwestycje drogowe stanowiły priorytet.
Rycerza Tomisława opowieści o czasach zamierzchłych... >>>
Niecodzienny gość odwiedził w środę 24 kwietnia br. Bibliotekę Publiczną w Brzezinach. Autor książek dla dzieci, pedagog, muzyk, członek grup rekonstrukcyjnych i wielbiciel średniowiecza Tomasz Kruczek na kilka godzin objął we władanie brzezińską placówkę.
Zaproszenie na Kaliskie Targi Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu organizuje w dniu 24 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Kaliskie Targi Pracy. Przedsięwzięcie to będzie okazją do bezpośredniego spotkania osób bezrobotnych z pracodawcami poszukującymi pracowników. Udział w targach jest bezpłatny.
Śniadanie wielkanocne w GOK w Brzezinch
Jak co roku pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz władze gminy spotkali się na śniadaniu wielkanocnym z osobami, które nie zawsze mają możliwość razem z bliskimi usiąść przy stole. Spotkanie to odbyło się 28 marca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.
Utrudnienia w ruchu drogowym - Ogólnopolski Wyścig Kolarski „ Szlakiem Bursztynowym 2013 "
Na prośbę Komitetu Organizacyjnego XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „ Szlakiem Bursztynowym 2013 " zamieszczamy poniżej informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym związanych z przejazdem kolarzy po drogach, na których wytyczono trasę wyścigu.
Wyniki konkursu na kartkę wielkanocną i najpiękniejszy stroik
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Brzeziny już dwunasty raz zorganizowały Gminny Konkursu Plastyczny na Kartkę Wielkanocną i Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny.
Finał Eliminacji Powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież zapobiega Pożarom"
24 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Brzezinach odbył się Finał Eliminacji Powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież zapobiega Pożarom". Konkurs ten w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciw pożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
II etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Moja gmina w Unii Europejskiej"
Dnia 22 marca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Moja gmina w Unii Europejskiej" ...
Orzeł Agrobiznesu 2013 dla Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej
Na prośbę Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej prezentujemy informację i zdjęcia dotyczące przyznania Bankowi nagrody "Orzeł Agrobiznesu 2013" ...
Turniej Piłki Halowej w Zespole Szkół w Brzezinach
W dniu 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Brzezinach, został rozegrany Turniej Piłki Halowej w dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych gminy Brzeziny. W turnieju uczestniczyły drużyny ze: SP w Aleksandrii, SP w Brzezinach, SP w Czempiszu i SP w Sobiesękach.
Komunikat dla rolników z terenu gminy Brzeziny
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKODOL” w Sandomierzu oferuje do sprzedaży rolnikom wapno nawozowe – więcej szczegółów w załączonych ulotkach.
Cyfryzacja telewizji naziemnej na terenie gminy Brzeziny
W związku ze zbliżającym się terminem wyłączenia sygnału analogowego na terenie naszej gminy (20 maja 2013 r.) zachęcamy do zapoznania się z informacją omawiającą tematykę naziemnej telewizji cyfrowej.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sobiesęki
Wójt Gminy Brzeziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sobiesęki, w gminie Brzeziny ...
Pierwszy etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Moja Gmina w Unii Europejskiej"
Dnia 5 marca 2013 r. odbył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Moja Gmina w Unii Europejskiej" organizowanego przez Stowarzyszenie „Długosz Królewski". Pierwszy etap konkursu odbył się jednocześnie w trzech gminach: Błaszki, Brzeziny i Szczytniki.
Dzień Kobiet w Brzezinach
„Nic nie warte jest życie niestety, kiedy mężczyzna nie kocha kobiety...", pod takim hasłem obchodzono w Brzezinach Święto Kobiet. Spotkanie dla ponad stu Pań zorganizowała Biblioteka Publiczna w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Gościem wieczoru był radny powiatu kaliskiego - Krzysztof Nowak znany ze swojej pasji pisania wierszy. Obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, lokalny twórca podzielił się swoimi refleksjami na temat kobiet, życia i przemijania.
Eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
26 lutego 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu odbył się IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego zatytułowany „English? No problem!". Organizatorką konkursu była Anna Pawlak - nauczycielka języka angielskiego ze szkoły w Czempiszu. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas IV-VI z czterech szkół z gminy Brzeziny, którzy wcześniej zwyciężyli w eliminacjach szkolnych.
Brzeziński "ORLIK" już otwarty
5 stycznia został otwarty kompleks boisk „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Brzezinach. Jest w nim dostępne boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom"
26 lutego 2013 roku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom". Organizatorami na szczeblu gminnym był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach oraz Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów Gimnazjum
Stowarzyszenie "Długosz Królewski" pragnie zaprosić młodzież gimnazjalną ze szkół gmin Błaszki, Brzeziny i Szczytniki do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.
Zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Brzeziny
Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów na odbiór odpadów z firmą zajmującą się wywozem odpadów tylko będą wnosić opłatę do gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.
Mali artyści kunsztu rzeźbiarskiego
W Domu Pracy Twórczej „Brzezin" raz w tygodniu odbywają się zajęcia z najmłodszymi artystami, którzy uczą się sztuki rzeźbiarstwa. Pod okiem Pana Zdzisława Gotfryda - artysty plastyka, członka Związku Artystów Plastyków Rzeczypospolitej Polski - poznają podstawowe zasady sztuki rzeźbiarstwa.
Dziesiąte zapusty w Gminie Brzeziny
Od dziesięciu lat w gminie Brzeziny kultywuje się tradycję „zapustów" oraz „ostatków". W niedzielę 10 lutego 2013 r. na ulicach Brzezin pojawili się kolędnicy z Zespołu Śpiewaczy „Cekowianki" z Cekowa Kolonii, a wieczorem w pięknie przystrojonej sali OSP w Brzezinach odbyła się dalsza część artystyczna zapustowej zabawy
Drużyna z Brzezin na podium w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej
Dnia 30 stycznia 2013 roku w hali sportowej w Opatówku odbył się Powiatowy Turniej Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych z powiatu kaliskiego.
Rekrutacja - projekt - "TWOJA ALTERNATYWA"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. "TWOJA ALTERNATYWA" ...
Rekrutacja - projekt - "TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. "TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ" ...
Dokarmiamy zwierzęta zimą
Dobiegające końca ferie zimowe okazały się w tym roku bardzo mroźne i śnieżne. Zimowa sanna przyniosła dzieciom wypoczywającym w domu wiele radości z białego szaleństwa na łyżwach i sankach. Nie zapomnieli oni jednak o mieszkańcach lasu, którzy przy tak grubej warstwie śniegu mają ogromny problem ze znalezieniem pożywienia.
Składowisko odpadów komunalnych w Czempiszu zostało zrekultywowane i zamknięte
Działające od roku 1993 składowisko odpadów komunalnych w Czempiszu gromadziło odpady komunalne z terenu gminy Brzeziny. Jest ono zlokalizowane na najsłabszych gruntach rolnych klasy V we wsi Czempisz, które zostały wyłączone z produkcji rolnej, bezpośrednio przy drodze gminnej Brzeziny - Czempisz
Dzień Seniora w gminie Brzeziny
10 par małżeńskich z gminy Brzeziny, które w minionym roku obchodziły 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, otrzymały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie".
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Brzezinach
XXI Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku w Brzezinach 13 stycznia. Od samego rana wolontariusze pod wodzą Agnieszki Magnuszewskiej z 35 Drużyny Harcerskiej z Brzezin rozpoczęli kwestowanie na terenie całej gminy.
„Cuda na kiju"
10 stycznia br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów VII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Cuda na kiju".
Ogłoszenie - kupię działkę przy lesie
Jestem zainteresowany zakupem działki przylegającej do lasów. Działka o wielkości około 2 ha może być zalesiona, łąka, nieużytek lub pole.
Niezwykłe wigilijne spotkanie
30 grudnia 2012 r. w Brzezinach miało miejsce niezwykłe wigilijne spotkanie. Jego inicjatorem był ks. Krzysztof Lipiński (wikariusz parafii Narodzenia NMP w Chełmcach) i wspomagająca go grupa wolontariuszy zrzeszona we wspólnocie „Tacy Sami" wraz z klerykami z kaliskiego seminarium.
Nowe uregulowania dotyczące obowiązku meldunkowego od 01.01.2013 r.
Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego i wprowadzono szereg ułatwień w przedmiotowym zakresie
Pieniądze dla bezrobotnych i przedsiębiorców
Ponad 3 miliony złotych, w ramach programu „Dobry Start - lepsze jutro", ma Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu do rozdysponowania dla bezrobotnych, którzy chcą otworzyć firmę oraz dla przedsiębiorców na utworzenie nowego miejsca pracy. Każdy może otrzymać kwotę w wysokości 20.000 złotych.
Szopka bożonarodzeniowa w kościele w Brzezinach
Już po raz drugi, w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Krzyża w Brzezinach, została wystawiona szopka bożonarodzeniowa. Właścicielem i wykonawcą jedenastu drewnianych figurek jest mieszkaniec Brzezin, artysta rzeźbiarz Zdzisław Gotfryd.
Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów
W dniu 6 stycznia 2013 r. w restauracji „Leśny Dwór" w Brzezinach miało miejsce spotkanie opłatkowe Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Brzezinach. Na początku zebranych gości przywitała Lucja Kowalczyk, Prezes GKEiR w Brzezinach.
Zapraszamy na 21 Finał WOŚP
GOK w Brzezinach oraz 35 Drużyna Harcerska zapraszają na 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ...
Spotkanie opłatkowe z pracownikami i działaczami kultury
04 stycznia 2013 r. w sali GOK w Brzezinach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z pracownikami, działaczami i sympatykami kultury z terenu gminy Brzeziny. Oprócz złożenia życzeń świąteczno-noworocznych było ono także okazją do podsumowania działalności kulturalnej w mijającym 2012 roku.
Apel wigilijny w SP w Brzezinach
20 grudnia w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbył się uroczysty apel wigilijny ...

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 30-12-2019
Jesteś 13067663 gościem
realizacja: Wokiss