DZISIAJ JEST wtorek, 31 grudnia 2019r.

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Grudzień 2019
Dziś są imieniny:
Sylwestra i Sebastiana

Lokalizacja Gminy

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Pamiętaj! Nikt nie ma prawa krzywdzić Ciebie ani Twoich dzieci!

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie - dnia 1 sierpnia 2010r. - nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia;
 6. organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

 
II. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W BRZEZINACH

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzezinach został powołany Zarządzeniem nr 30/11 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 21 marca 2011r. w składzie:

 1. Lilia Marciniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
 2. Maria Witoń - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
 3. Przemysław Sułek- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach
 4. Krzysztof Wolarz - asp. Zespołu Prewencji w Brzezinach Komisariatu Policji w Opatówku
 5. Elżbieta Plewińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiesękach
 6. Paulina Adamczyk - Pielęgniarka, pracownik NZPiSOZ „ MAR_MED" w Brzezinach
 7. Aleksandra Adamus - Sądowy Kurator Społeczny Sądu Rejonowego w Kaliszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu. Zadaniem Zespołu jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

 

Jeśli Ty lub Twoje dziecko jesteś osobą wobec której stosowana jest przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna

lub jesteś świadkiem stosowania przemocy

możesz zgłosić się do przedstawiciela każdej z wyżej wymienionych jednostek.

   

Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach

pokój nr 4, tel. 62/7698775 lub u Kierownika jednostki pokój nr 19 tel. 62/76978778

 

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Ziętek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/04/2012 11:53:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/04/2012 11:56:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (27/04/2012 13:12:18)

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 30-12-2019
Jesteś 13067663 gościem
realizacja: Wokiss