DZISIAJ JEST wtorek, 31 grudnia 2019r.

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Grudzień 2019
Dziś są imieniny:
Sylwestra i Sebastiana

Lokalizacja Gminy

Aktualności 2014

Lista wiadomości
Mamy najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową!
Dzieci z pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach kolejny raz wzięły udział w Wielkopolskim Konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, organizowanym przez Dom Kultury w Pleszewie i Centrum Kultury „Zamek" w Poznaniu ...
Życzenia Świąteczne i Noworoczne
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Brzeziny składamy najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra ...
Rozbiórka Kościoła w Brzezinach
Trwają prace rozbiórkowe starego kościoła w Brzezinach. W prace organizują się parafianie, mieszkańcy gminy w formie prac ręcznych oraz ze wsparciem sprzętu mechanicznego. W rozbieraniu drewnianych elementów wewnątrz budynku kościelnego pomagali młodzi mieszkańcy zwłaszcza przy pracach nie wymagających specjalnych umiejętności i zabezpieczenia.
II Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej pt. „Przyjaciel przyrody - segreguję i poznaję"
Dnia 12 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Brzezinach odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla uczniów Klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Brzeziny, pod nazwą „Przyjaciel przyrody - segreguję i poznaję"
Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunku ro­zwoju jednostki samorządu terytorialnego.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przystajnia-Folwark
Wójt Gminy Brzeziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przystajnia-Folwark gminie Brzeziny
Wyjaśnienia dotyczące harmonogramu odbioru odpadów na 2015 rok
Urząd Gminy Brzeziny wyjaśnia, że mieszkańcy gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić będą na konto Urzędu Gminy Brzeziny, jak ma to miejsce od 01 lipca 2013 roku
XII Świąteczne Spotkanie z Tradycja w Brzezinach
W tym roku Gmina Brzeziny była współorganizatorem XII Świątecznych Spotkań z Tradycją, które jak co roku w powiecie kaliskim, stanowi doskonałą okazję do prezentacji pięknych staropolskich obyczajów i dziedzictwa kulinarnego poprzez przygotowanie regionalnych potraw bożonarodzeniowych. Miało to miejsce w dniu 06 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Na to spotkanie przybyło ponad 300 zaproszonych gości, których przywitał Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.
10 lat w Unii Europejskiej z perspektywy Gminy Brzeziny
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska może korzystać z funduszy strukturalnych, czyli instrumentów finansowych mających na celu m.in. poprawę efektywności gospodarczej, unowocześnienie gospodarki, czy przeciwdziałanie bezrobociu.
Projekt GOPS pn. "Bądźmy razem"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2014 r. realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. "Bądźmy razem”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ...
Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Brzeziny
W dniu 24.12.2014 r. Urząd Gminy Brzeziny będzie nieczynny.
Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Brzeziny
Krzysztof Niedźwiedzki, urzędujący Wójt Gminy Brzeziny, będzie piastował to stanowisko kolejną kadencję. Podczas wyborów samorządowych 16 listopada zdobył 1589 głosów poparcia (79,37%). Frekwencja w gminie Brzeziny wynosiła 44,47%.
Oddanie drogi gminnej w miejscowości Fajum
W ostatnich dniach listopada dokonano symbolicznego oddania przebudowanej drogi leśnej w miejscowości Fajum, która została udostępniona do ruchu publicznego. Właścicielem wspomnianej drogi jest Skarb Państwa a zarządcą Lasy Państwowe, z Nadleśnictwem Kalisz jako zarządcą terenowym.
Otwarcie skweru przy byłej szkole rolniczej w Brzezinach
W godzinach popołudniowych 14 listopada 2014 roku odbyło się w Brzezinach otwarcie Skweru rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców gminy w zakresie realizacji zadania publicznego „NASZA WIEŚ NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ", w ramach projektu pn. „Przysiądź się" współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Informacja w sprawie wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: listopad, grudzień 2014 r.
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 grudnia 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: listopad, grudzień 2014 roku. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.
Informacja dotycząca odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych z terenu Gminy Brzeziny
W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych, Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż została wyznaczona data odbioru w/w odpadów od mieszkańców poszczególnych wsi ...
Szkolenie pn. „Moja własna firma - moją przyszłością"
W dniu 07.11.2014 r. w Brzezinach na stołówce, przy ul. Wrocławska 17 odbyło się szkolenie pn. „Moja własna firma - moją przyszłością" zrealizowane przez Gminę Brzeziny. Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski".
Apel z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
14 listopada w Zespole Szkół w Brzezinach rozpoczął się uroczystym apelem poświęconym 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Myślą przewodnią uroczystości było hasło Jerzego Waldorffa - „Myśląc o przyszłości narodu, trzeba oprzeć się o jego groby".
Podpisanie wniosków Gminy Brzeziny w ramach LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski"
W październiku tego roku miało miejsce podpisanie przez Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego i Skarbnik Gminy Brzeziny Ewę Wabnik umów na dofinansowanie dwóch projektów w ramach LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski" w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Segregacja odpadów komunalnych na terenie gminy Brzeziny
Przypominamy, żę na terenie gminy Brzeziny obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Przedstawiamy ulotkę, która pozwoli przypomieć w jaki sposób właściwie wywiązywać się z tego obowiązku ...
Konsultacje społeczne Projektu założeń strategicznych Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Projektu założeń strategicznych Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022. W celu zgłoszenia uwag/sugestii należy wypełnić Formularz zgłaszania uwag i dostarczyć go w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) lub elektronicznej do Urzędu Gminy Brzeziny ...
Najważniejsze inwestycje w gminie Brzeziny w latach 2010-2014
Na terenie Gminy Brzeziny w okresie minionych czterech lat powstało lub też jest w trakcie realizacji kilka ważnych dla społeczeństwa inwestycji. Do najważniejszych, z uwagi na charakter, zaliczyć należy rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny.
Zaproszenie na zebranie wiejskie w Brzezinach
Wójt Gminy Brzeziny, Radni Gminy, Sołtys wsi Brzeziny zapraszają mieszkańców wsi Brzeziny na zebranie wiejskie, w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek), o godz. 18.00,w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.
Diagnoza społeczno-gospodarcza oraz analiza SWOT
Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą społeczno-gospodarczą oraz analizą SWOT przygotowaną w ramach procesu budowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022.
Inauguracja projektu współpracy już za nami
26 października, w słoneczne, niedzielne południe, na starym rynku w Godzieszach Wielkich zebrała się grupa rowerzystów chcąca uwieńczyć otwarcie szlaku rowerowego pn. „Szlakiem dębów i paproci”, powstałego przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” i LGD7 „Kraina Nocy i Dni”.
Konsultacje społęczne w sprawie założeń „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022"
W związku z działaniami dotyczącymi opracowywanego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022" informujemy o planowanych konsultacjach założeń strategicznych. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 10 - 23 listopada 2014 r.
Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. "Moja własna firma - moją przyszłością", które odbędzie się dnia 07 listopada 2014 r. w godz. 9-14.00 w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach (stołówka), ul. Wrocławska 17 ...
Szkolenie dla rolników gminy Brzeziny
W dniu 23 października 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach, odbyło się szkolenie dla rolników z terenu gminy dotyczące płatności obszarowych oraz płatności na zazielenienie w roku 2015. Szkolenie z inicjatywy doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Krzysztofa Wlazłego ...
Wizyta w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W dniu 20.10.2014 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Długosz Królewski" Zbigniew Słodowy oraz V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Długosz Królewski" Piotr Świderski udali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie celem rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim ...
Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum w Brzezinach
W dniu 20 października 2014 roku w Gimnazjum w Brzezinach odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i starsi koledzy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki i Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 14 października 2014 r. w Zespole Szkół w Brzezinach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Brzezińskie talenty plastyczne znów sięgają po laury
Młodzi artyści z terenu gminy Brzeziny znów zwrócili uwagę na swoje talenty. Kolejny raz podopieczni Pracowni Plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury wzięli udział w Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu. Spośród 209 prac nadesłanych na konkurs, na wystawę zakwalifikowało się tylko 65, a wśród nich aż 10 z naszej pracowni.
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022
We wrześniu b.r. Gmina Brzeziny przystąpiła do procesu budowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2022. Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone pola i cele strategiczne oraz pola i cele operacyjne, jak również wskazuje konkretne kierunki działania.
Ks. Biskup Łukasz Buzun w Brzezinach
Parafię pw. Świętego Krzyża w Brzezinach, dokładnie miesiąc po wyświeceniu na Jasnej Górze, wizytował J. E. Ks. Biskup Łukasz Buzun. W czasie wizytacji odbyło się na plebani między innymi spotkanie z przedstawicielami Rady Parafialnej. Na zaproszenie ks. Proboszcza Roberta Wardęckiego w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.
Trzecia edycja Pleneru rzeźbiarskiego „Brzeziny Dłutem Malowane"
Już po raz trzeci, w dniach 16 - 20 września, na terenie Domu Pracy Twórczej „Brzezin" w Brzezinach odbył się plener rzeźbiarski „Brzeziny Dłutem Malowane". Organizatorem przedsięwzięcia był już kolejny raz Urząd Gminy Brzeziny oraz Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach.
Inauguracja projektu p.n. "Szlakiem dębów i paproci"
Inauguracja projektu p.n. "Szlakiem dębów i paproci" - 17 października 2014, godz. 13.00 - ZAPRASZAMY ...
Relacja z wycieczki do Polanicy Zdrój
W dniach 29-31 sierpnia 2014 roku odbyła się wycieczka do Polanicy Zdrój zorganizowana w ramach projektu „TWOJA ALTERNATYWA". Udział w niej wzięło 7 uczestników projektu oraz 2 członków kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Utrudnienia w ruchu drogowym na terenie gm. Brzeziny
Uprzejmie informujemy, że w dniach 3 października 2014 r. będą miały miejsce utrudnienia w ruchu drogowym na terenie gminy Brzeziny
Informacja o wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 października 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: wrzesień, październik 2014 roku.
Trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzezinach
Trwają prace budowlano – instalacyjne i technologiczne przy rozbudowie stacji uzdatniania wody w Brzezinach. I etap prac zakończy się zgodnie z planem do końca września br.
Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeziny - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Brzeziny
Wójt Gminy Brzeziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Brzeziny gminie Brzeziny ...
Zaproszenie GOK na zajęcia kółek zainteresowań
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach zaprasza na zajęcia kółek zainteresowań w roku 2014/2015 ...
OSP Aleksandria kolejny raz w czołówce w Wielkopolskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych
OSP Aleksandria w dniu 06 września 2014 r. uczestniczyła w V Wielkopolskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych...
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Bądźmy razem"
W związku z realizacją projektu „Bądźmy Razem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach (Partner projektu) zaprasza do złożenia ofert dotyczących wykonania usług: dyżury doradcy zawodowego, dyżury psychologa i dyżury radcy prawnego ...
Dożynki Gminne - Brzeziny 2014
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Parafialnym w Brzezinach, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Robert Wardęcki i Ksiądz Kanonik Stanisław Soliński. Po zakończeniu mszy świętej uformowano imponujący korowód dożynkowy, który do amfiteatru przy kąpielisku, położonym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego GOSiR w Brzezinach, eskortowała policja.
Zaproszenie na Dożynki Gminne - Brzeziny 2014
Zapraszamy na Dożynki Gmine - Brzeziny 2014, które odbędą się 31 sierpnia 2014 r. Początek godz. 14.00 ...
"Owoce ziemi i rąk naszych" - rozmowa z Wójtem Gminy Brzeziny
Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Wójtem Gminy Brzeziny Krzysztofem Niedźwiedzkim ""Owoce ziemi i rąk naszych", yamiesycyonej w numerye 35 ęzcia Kalisyaę y dnia 27 sierpnia 2014 r. ...
Bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym
Zapraszamy na bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym. 30 września 2014 r. - od godz. 10.00 do 15.00. Zapisy w Urzędzie Gminy Brzeziny, nr tel. 62 7698004 ...
"Nowa jakość medycyny w Brzezinach"
Zachęcamy do przeczytania artykułu pt. "Nowa jakość medycyny w Brzezinach", zamieszczony w nr 35 "Życia Kalisza" w dn. 27.08.2014 r. ...
Informacje dotyczące PROW 2014-2020
Prezentujemy informacje dotyczące Projektu PROW 2014-2020, zamieszczone w Biuletynie informacyjnym 7-8/2014 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ...
ZUS i Lato z Radiem w Kaliszu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych został po raz kolejny patronem edukacyjnym tegorocznej edycji „Lata z Radiem". Podobnie jak w roku ubiegłym na trasie ,,Lata z Radiem'' znalazł się Kalisz. Edukacja i promocja Platformy Usług Elektronicznych - to motto udziału ZUS w tym przedsięwzięciu.
Zaproszenie na konsultacje społeczne
Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Analiza na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego" ...
Informacja dla hodowców trzody chlewnej
Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń ...
Uroczystość oddania do użytku Traktu Kaliskiego
W dniu 06 sierpnia 2014 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku przebudowanego Traktu Kaliskiego. Inwestycja była przez lata planowana, przez kolejne lata realizowana, a dzięki współpracy 6 samorządów została dokończona i mogą z niej korzystać mieszkańcy województwa, powiatów i gmin. Jest to trasa pielgrzymkowa, skrót łączący sąsiednie gminy Brzeziny, Kraszewice i Czajków oraz nowy łącznik między powiatem kaliskim i ostrzeszowskim.
II Edycja Smaków LGD Długosz Królewski
Druga już edycja Smaków LGD Długosz Królewski odbyła się w Błaszkach 27 lipca b.r. na stadionie LKS Piast...
Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej
W dniach 19 – 20 lipca nad zalewem w Brzezinach po raz 12 odbyła się „Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej”. Jest to regionalny przegląd zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski, organizowany cyklicznie co 2 lata. Organizatorami imprezy są Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach
Informacja w sprawie terminu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień 2014
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 sierpnia 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień 2014 roku. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.
Sprostowanie ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Brzeziny
Wójt Gminy Brzeziny prostuje ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Brzeziny, gminie Brzeziny stanowiącej działki nr 581/2 i 93/15 w sposób następujący: Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Brzeziny.
Akcja nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Brzeziny
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Brzeziny od 50 roku życia.
Zapraszamy na II edycję imprezy pn. "SMAKI LGD"
Zapraszamy na II edycję imprezy pn. "SMAKI LGD" do Błaszek. Boisko LKS "Piast", ul. Sportowa 2 - 27 lipca 2014 (niedziela), poczatek imprezy godz. 14.00 ...
Apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych
W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
Zaproszenie na Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2014
Zapraszamy na Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2014, która odbędzie się w Brzezinach w dniach 19 i 20 lipca 2014 r. - Estrada przy kąpielisku - więcej ...
Dzieci z Gminy Brzeziny w Zaurolandii
Kolejna udana wycieczka dzieci z Punktów Zajęć Integracyjnych Gminy Brzeziny do Zaurolandii w Rogowie. Wycieczkę podzielono na dwa dni, pierwsza grupa pojechała 3 lipca, a druga 4 lipca 2014 roku. Ogółem w wyciecze uczestniczyło około 100 dzieci.
Informacja o jakości wody w kąpieliskach woj. wielkopolskiego
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli informuje o jakości wody w 27 kąpieliskach oraz 97 miejscach wykorzystywanych do kąpieli, na terenie województwa wielkopolskiego, rozpoczynających sezon kąpielowy z dniem 15 czerwca br.
Spotkanie sportowców KS Team Ziętek Brzeziny z władzami województwa, gminy Brzeziny, powiatu i gmin ościennych
W sali gimnastycznej w ZS w Brzezinach, w której na co dzień trenują zawodnicy KS Ziętek TEAM Brzeziny odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące miniony sezon wiosenny z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, Starostą Powiatu Kaliskiego Krzysztofem Nosalem, Wójtem Gminy Brzeziny Krzysztofem Niedźwiedzkim, Wójtem Gminy Godziesze Wielkie Józefem Podłużnym, Gminy Brąszewice Karolem Misiakiem oraz Prezesem Zarządu BS Ziemi Kaliskiej Grzegorzem Poniatowskim.
Będzie biesiada folkloru w Brzezinach
Trwają przygotowania do tegorocznej Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej - Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski, który odbędzie się w Brzezinach w dniach 19 - 20 lipca 2014 roku.
Nieruchomość w Świerczynie do oddania w dzierżawę
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę ...
Stypendia Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów
Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2014/2015 o stypendium Starosty Kaliskiego. Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym „Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego".
„Du bist toll"
W II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej „Du bist toll" brała udział uczennica Gimnazjum w Brzezinach Ewelina Bijak, która zajęła najlepsze, pierwsze miejsce ...
Zmiana w podziale Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze
Rada Gminy Brzeziny w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę dostosowującą opis granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w związku z utworzeniem nowej ulicy w miejscowości Brzeziny
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Brzeziny
Wójt Gminy Brzeziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Brzeziny gminie Brzeziny ...
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - Zagórna - 22 czerwca 2014
Zmienna pogoda towarzyszyła zmaganiom strażaków ochotników z terenu gminy Brzeziny podczas Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, w dniu 22 czerwca 2014 r. w miejscowości Zagórna. Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału ZOSP RP w Brzezinach, Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki oraz Zarząd OSP Zagórna, reprezentowany przez Prezesa Zarządu dh Tomasza Dorucha i Naczelnika, V-ce Prezesa Piotra Jangasa.
Oddanie do użytku drogi gminnej w miejscowości Wrząca
W dniu 18 czerwca 2014 r. uroczyście oddano do użytku przebudowany odcinek drogi gminnej Wrząca - Zajączki o długości 1180 m. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Wrząca na czele z radą sołecką i sołtysem Grzegorzem Biernacikiem oraz mieszkańcy wsi Zajączki.
Zaproszenie na bezpłatną mammografię
Zapraszamy Panie z grupy wiekowej 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne, które zostaną przeprowadzone w dniu 04 lipca 2014 r. przy Urzędzie Gminy Brzeziny. Pozostałe panie będą mogły wykonać badania odpłatnie.
Zaproszenie na Festyn Parafialno - Rodzinny
Zapraszamy na Festyn Parafialno - Rodzinny, który odbędzie się dnia 29 czerwca 2014 r. (niedziela), w amfiteatrze GOSiR przy kąpielisku. Początek godz. 15.00. Honorowy patronat nad Festynem objął Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.
Nowe zasady zbiórek publicznych
18 lipca b.r. wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Zwiększa ona dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 13 czerwca 2014 r. na terenie kąpieliska GOSiR w Brzezinach odbył się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezę zorganizowano w ramach projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu „Bądźmy razem" przy współorganizacji partnera projektu - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Nie zmarnowaliśmy tych ostatnich 10 lat - wywiad z Wójtem Gminy Brzeziny Krzysztofem Niedźwiedzkim
Samorząd gminy Brzeziny nie zmarnował dziesięcioletniej obecności w Unii Europejskiej. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój gminy, związany z aktywnością rolników, przedsiębiorców, stowarzyszeń i władz samorządowych w pozyskiwaniu œśrodków unijnych.
Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Wójt Gminy Brzeziny, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach, Zarząd OSP w Zagórnej zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się dnia 22 czerwca 2014 r. w Zagórnej
Gmina Brzeziny z myślą o najmłodszych ...
Na terenie gminy Brzeziny w latach 2013 - 2014 powstały cztery place zabaw. Pierwszy plac zabaw powstał przy kąpielisku w Brzezinach ...
Uroczystość pod hasłem „Święto Rodziców"
Dnia 7 czerwca 2014 roku w Piegonisku - Wsi Rada Sołecka zorganizowała uroczystość pod hasłem „Święto Rodziców". Impreza ta odbyła się w sali OSP Piegonisko - Wieś.
Festyn z okazji Dnia Dziecka
W niedzielę 8 czerwca 2014 roku, na terenie ośrodka wypoczynkowego GOSIR w Brzezinach, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum w Brzezinach.
„Czytanie - mądra rzecz"
W dniach 1 - 8 czerwca w całym kraju obchodzony był XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie - mądra rzecz!". Biblioteka Publiczna włączyła się do akcji i od poniedziałku do piątku trwał w Brzezinach "maraton" czytania dzieciom. Uroczystej inauguracji dokonał Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki czytając ponad stu osobowej grupie przedszkolaków wiersz Agnieszki Frączek "Wiersze Pana Jana".
Zaproszenie na Festyn z okazji Dnia Dziecka
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum w Brzezinach zapraszają na Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 8 czerwca 2014 r. Początek od godz. 16.00 - Estrada przy kąpielisku w Brzezinach.
Konsultacje społeczne w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2020"
W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Brzeziny na lata 2014-2020" zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma charakter anonimowy.
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu gm. Brzeziny
Przedstawiamy wizualizację wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Brzeziny (źródło: strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej) ...
XXI Międzyszkolne Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki
W słoneczny czwartek, 22 maja 2014 roku, we Włocinie, w Gminie Błaszki, Powiecie Sieradzkim odbyły się XXI Międzyszkolne Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Piotra Świderskiego. W zawodach tych jak każdego roku uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Brzezinach.
IV edycji sprawdzianu kolarskiego o puchar Starosty Kaliskiego
W niedzielę 18 maja uczniowie klas IV i V ze szkół podstawowych gminy Brzeziny wzięli udział w IV edycji SPRAWDZIANU KOLARSKIEGO O PUCHAR STAROSTY KALISKIEGO. W sprawdzianie tym uczestniczyły uczennice klasy IV oraz V ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrii.
Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 czerwca 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: maj, czerwiec 2014 roku. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Brzeziny nr 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej O/Brzeziny.
Wystawa prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisława Małeckiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach
W dniu 14 maja 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach, zainaugurowano wystawę „Droga przez mękę żołnierzy i kapelanów 25 KDP wychodzącej w skład Armii Poznań, rozszerzona o dramatyczne losy żołnierzy i kapelanów pochodzących z Ziemi Kaliskiej ...
Obchody Gminnego Dnia Strażaka - Piegonisko-Wieś 2014
Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków żywych i zmarłych w Kościele parafialnym w Sobiesękach, pod przewodnictwem Ks. Kanonika Ryszarda Krawczyńskiego - proboszcza parafii Sobiesęki. W ceremonii kościelnej, jak i w Domu Strażaka w Piegonisku-Wsi wzięło udział 13 delegacji z jednostek OSP z terenu gminy Brzeziny oraz gościnnie z OSP w Stoku Polskim z miejską orkiestrą dętą z Błaszek pod kierownictwem Kapelmistrza Jana Jury.
Sukces Dziecięcego Zespołu Tańca Towarzyskiego „REMIX"
W minioną sobotę 10 maja 2014r. w Hali Sportowej w Liskowie już po raz X odbył się Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych, którego organizatorami było Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Urząd Gminy w Liskowie.
Otwarcie punktu edukacyjnego „Bliżej natury"
W dniu 6 maja 2014 roku, na terenie Zespołu Szkół w Brzezinach, dokonano otwarcia punktu edukacyjnego „Bliżej natury". Miejsce to powstało w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przez Powiat Kaliski. Gmina Brzeziny natomiast udostępniła miejsca na tablice edukacyjno - informacyjne.
Ułatwienia dla młodych rolników - PROW 2007-2013
Ułatwienia dla młodych rolników - PROW 2007-2013
Wielkanocne śniadanie dla podopiecznych GOPS w Brzezinach
W dniu 17 kwietnia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Lilia Marciniak wraz z pracownikami zorganizowali uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Spotkanie odbyło się w restauracji "Leśny Dwór" w Brzezinach. W spotkaniu uczestniczyło 49 zaproszonych osób.
Rozstrzygnięcie konkursu „Tradycje Wielkanocne"
Dnia 18.04.2014 r. został rozstrzygnięty konkurs pn. „Tradycje Wielkanocne". Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach. Konkurs zorganizowano dla dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Brzeziny.
Kolejne „Spotkanie z pasjami" w ramach projektu Fundacji Orange
Serdecznie zapraszamy seniorów i nie tylko, na kolejne „Spotkanie z pasjami" w ramach projektu Fundacji Orange. Tym razem gościem będzie najstarsza instruktorka fitness w Polsce, 75 - letnia Urszula Szczurek.
Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 10 maja 2014, Orli Staw, godz. 10.00.
Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 13 maja 2014 r. o godz. 12.30 - 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach.
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
W uroczystym nastroju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Brzeziny, życzymy zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych, obfitości Łask Zmartwychwstałego Chrystusa, niosących spokój, radość i wiosenny optymizm oraz dni pełnych radości, nadziei i wzajemnej życzliwości.
Inwestycje drogowe na terenie gminy Brzeziny do realizacji w roku 2014
Na ostatniej Sesji Rady Gminy Brzeziny wprowadzono do budżetu gminy realizację trzech inwestycji drogowych. Największa z nich, to przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny - Czempisz, o nawierzchni asfaltowej, tzw. Trakt Wieluński, o długości 3 km. Inwestycję dofinansował kwotą 500 tys. zł Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz kwotą 200 tys. zł Powiat Kaliski.
Informacja dla sołectw - Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
Zachęcamy Sołectwa, które jeszcze nie przystąpiły do programu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" do podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia sołectw do tego programu.
Nowy rekord rolki padł w Gminie Brzeziny
Kolejną gminą, w której uczniowie klas IV i V zmagali się na rolce kolarskiej była Gmina Brzeziny. W Mistrzostwach wzięło udział 28 uczestników, w tym 11 dziewczyn, ze szkół podstawowych w Aleksandrii, Brzezinach, Czempiszu i Sobiesękach. Uczniowie próbowali swych sił podczas sprinterskiej, trzy minutowej jazdy na trenażerach kolarskich.
Projekt "Spotkania z pasjami"
Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny przystąpiła do projektu realizowanego przez Fundację Orange pod hasłem "Spotkania z pasjami". Będziemy spotykać się w czwartki o godzinie 11-tej od kwietnia do listopada, średnio dwa razy w miesiącu.
Akcja "Szybki PIT" - rozlicz swój PIT z pomocą pracownika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu
W Urzędzie Gminy w Brzezinach w dniu 25 kwietnia 2014 r. w godzinach pomiędzy 12:00 - 15:00 pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pomogą złożyć zeznanie podatkowe za pomocą Internetu. Pracownicy udzielą odpowiedzi na pytania podatników w sprawach dotyczących ulg, odliczeń oraz jak wypełnić i wysłać PIT przez Internet.
Utrudnienia w ruchu drogowym w dn. 13 kwietnia 2014 r.
W niedzielę 13 kwietnia 2014 r. w czasie przejazdu kolarzy uczestniczących w XXIX Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim "Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2014" na drogach gminy Brzeziny nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym ...
Informacja w sprawie terminu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: marzec, kwiecień 2014
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 kwietnia 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: marzec, kwiecień 2014 roku.
Dodatkowa trasa przejazdu autobusów PKS (szkolnych)
Informujemy, że od dnia 01.04.2014 r. z miejscowości Brzeziny zostanie uruchomiona dla mieszkańców dodatkowa trasa przejazdu autobusów PKS (szkolnych). Mieszkańcy będą mieli możliwość dojazdu do miejscowości - Świerczyna, Ostrów Kaliski, Zagórna, Tułazy, Pieczyska i Czempisz.
Informacja w sprawie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014
Zgodnie z Uchwałą Nr 1137/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014 - właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegająca na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.
Wieczorna i świąteczna obsługa chorych z terenu gminy Brzeziny
Od 1 kwietnia 2014 r. obsługę wieczorną i świąteczną chorych z terenu gminy Brzeziny będzie sprawował Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79.
Zaproszenie na spotkanie z pisarką Iwoną Kienzler
Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny zaprasza na spotkanie z pisarka Iwoną Kienzler, które odbędzie się dnia 28 marca b.r. (piątek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach, ul. 1000-lecia 10.
Eliminacje gminne turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" rozstrzygnięte
Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży gminy Brzeziny. Pomimo, iż wiedza, którą młodzi strażacy muszą przyswoić jest trudna, do pierwszego etapu szkolnego przystąpiło 74 uczestników. Wśród nich jest grupa pasjonatów, rywalizujących co roku ze sobą i z reguły zajmujących czołowe miejsca.
II turniej Piłki Siatkowej Jednostek OSP Gminy Brzeziny
22 lutego 2014 r. w Gminie Brzeziny odbył się po raz II Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy Brzeziny, pomiędzy jednostkami OSP Gminy Brzeziny. Od zawodników była wymagana przynależność do straży oraz w każdej drużynie musiała uczestniczyć przynajmniej jedna druhna z danej jednostki. Organizatorami II Turnieju był Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach.
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla rolników i sołtysów z terenu gminy Brzeziny
W dniu 20.02.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach, z inicjatywy Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla rolników i sołtysów z terenu gminy Brzeziny dotyczące spraw rolniczych.
Zabawa choinkowo-karnawałowa zorganizowana przez GOPS w Brzezinach >>>
W dniu 13.02.2014 roku w Domu Strażaka w Brzezinach odbyła się zabawa choinkowo-karnawałowa zorganizowana przez Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Impreza miała na celu zapewnienie niebanalnej i rozwijającej rozrywki najmłodszym mieszkańcom naszej gminy oraz integrację rodziców korzystających z pomocy Ośrodka.
Ferie zimowe z GOK-iem
Ferie Zimowe 2014 dobiegły już końca, ale pozytywne emocje i wspomnienia pozostaną na dłużej. Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach przygotował w tym roku wiele atrakcji dla dzieci, które spędzały ferie zimowe w swoich domach. Był to cykl spotkań atrakcji i wyjazdów pod nazwą „Ferie z GOK - iem".
Impreza pn. „Zapusty 2014” odwołana
Uprzejmie informujemy, iż w związku z małą ilością sprzedanych biletów impreza pn. „Zapusty 2014” zostaje odwołana.
Informacja o zmianie stawek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Z dniem 01 marca 2014 roku zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje o wysokości opłaty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny pokój nr 15 do 28.02.2014 roku.
Informacja dotycząca kompostowników
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że należy zachować odpowiednie odległości przy usytuowaniu kompostownika. Kwestia ta regulowana jest przez § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zmiany w obsłudze komunikacyjnej PKS na terenie gminy Brzeziny
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2014 r. nastąpiły zmiany w obsłudze komunikacyjnej PKS na terenie gminy Brzeziny.
III Turniej Piłki Nożnej Halowej Strażaków w Liskowie
W niedzielę, 02 lutego 2014 roku, odbył się w Liskowie III Turniej Piłki Nożnej Halowej Strażaków z powiatu kaliskiego. Walczono o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu. W turnieju uczestniczyli również strażacy z jednostek OSP Gminy Brzeziny.
Święto Powiatu Kaliskiego
W mroźną sobotę 26 stycznia 2014 roku 70-cio osobowa grupa mieszkańców terenu gminy Brzeziny wraz z władzami samorządu tj. Przewodniczącym Rady Gminy Brzeziny Karolem Bakaczem, Wójtem Gminy Brzeziny Krzysztofem Niedźwiedzkim, Zastępcą Wójta Gminy Brzeziny Zbigniewem Słodowym, Sekretarzem Gminy Brzeziny Marianem Kasperskim, Skarbnikiem Gminy Brzeziny Ewą Wabnik oraz radni i sołtysi Gminy Brzeziny uczestniczyła w Święcie Powiatu Kaliskiego w Liskowie.
Zawody sportowe w piłce ręcznej szkół podstawowych z powiatu kaliskiego
Dnia, 17. 01. 2014 r. w Opatówku odbyły się zawody sportowe w piłce ręcznej szkół podstawowych z powiatu kaliskiego. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn. Reprezentacja chłopców z Zespołu Szkół w Brzezinach zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając z Opatówkiem 3:0. Najlepszym zawodnikiem zawodów został natomiast Paweł Dryka z gminy Brzeziny.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
Samorządy Aglomeracji Kaliskiej spotkały się, by wspólnie wypracować porozumienie w celu współdziałania 24 jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Przypomnienie o konieczności wymiany nieważnych dowodów osobistych
Urząd Gminy Brzeziny przypomina mieszkańcom gminy, iż większość dowodów osobistych jest wydawana na okres 10 lat. Straciły więc już ważność dowody osobiste wydane w roku 2001, 2002 i 2003. Aktualnie tracą ważność dokumenty wydane w roku 2004.
Gminny Dzień Seniora - Brzeziny 2014
W dniu 19 stycznia 2014 roku, w Sali OSP w Brzezinach, odbyły się doroczne uroczystości Gminnego Dnia Seniora. Oprócz Seniorów uroczystość zgromadziła 11 par małżeńskich, z terenu gminy Brzeziny, obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz rodziny, przyjaciół i znajomych Jubilatów, a także spore grono zaproszonych gości.
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brzezinach
Tegoroczny XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii. W tej największej orkiestrze dobrych serc nie mogło zabraknąć Brzezin. Wczesnym rankiem wolontariusze pod wodzą druha Jacka Kamińskiego i niestrudzonej Agnieszki Magnuszewskiej z 35 Drużyny Harcerskiej z Brzezin rozpoczęli kwestowanie na terenie całej gminy.
Młodzież z Brzezin w studiu WOSP w Warszawie
12 stycznia 2014 r. 14. Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów z Kalisza i powiatu kaliskiego gościła w studiu TVP2. Ponad 21 tysięcy złotych zebranych przez Sztab Starostwa Powiatowego w Kaliszu zostało przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów Kalisz - Warszawa
Już po raz 14 wyruszyła z Kalisza do Warszawy Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów. Rowerzyści mieli do pokonania 252 km. To już czternasta wyprawa, która jest wsparciem wielkiego dzieła Fundacji Jurka Owsiaka. Cykliści zawieźli do Warszawy symboliczny czek opiewający na kwotę zebraną podczas zbiórek zamkniętych w szkołach powiatu i miasta Kalisza. Wolontariusze zebrali rekordową sumę ponad 21 tysięcy złotych.
Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 grudnia 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: listopad, grudzień 2014 roku.
Powiatowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brzezinach
Powiatowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się tym razem w Brzezinach. 10 stycznia wszyscy wolontariusze zbierający podczas Kaliskich Zbiórek Zamkniętych dla WOŚP mogli świętować na sali OSP. Atrakcji było mnóstwo zarówno dla młodszych jak i starszych. Podsumowanie Kaliskich Imprez Zamkniętych jakie odbywają się w ramach sztabu Starostwa Powiatowego w Kaliszu to już tradycja.
Konferencja podsumowująca 6-letnią realizację projektu systemowego pn. „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ"
W dniu 12.12.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach odbyła się konferencja podsumowująca 6-letnią realizację projektu systemowego pn. „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Nowa siedziba biura ARiMR w Kaliszu
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu informuje, iż od dnia 29 stycznia 2014 r. siedziba biura zostanie przeniesiona do budynku NOT znajdującego się w Kaliszu, przy ul. Rumińskiego 2.
Zaproszenie na 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach oraz 35 Drużyna Harcerska w Brzezinach zapraszają na 22 Finał WOŚP, który odbędzie się w Brzezinach, w sali OSP w dniu 12 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 ...
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sobiesęki
Wójt Gminy Brzeziny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sobiesęki w gminie Brzeziny
Kurenda w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Brzeziny informuje, że 10 lutego 2014 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty 2014 r.
Powstanie punkt pobierania i wydawania odzieży i sprzętu gosp. domowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, że powstanie punkt pobierania i wydawania niezniszczonej odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek ...
Wigilia organizowana przez GOPS w Brzezinach
Jak co roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Lilia Marciniak wraz z pracownikami socjalnymi i władzami gminy spotkali się na wigilii z osobami, które nie zawsze mają możliwość razem z bliskimi usiąść przy wigilijnym stole.
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w 2014 roku.
Ogłoszenie WKU w Kaliszu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu otrzymała zadanie ustalenia i wytypowania podoficerów rezerwy posiadających nieobowiązujące stopnie wojskowe celem mianowania ich na wyższe stopnie wojskowe, więcej ...
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Brzeziny składamy najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra ...

Sonda

URZĄD GMINY BRZEZINY, ul. 1000-lecia 8, 62-874 BRZEZINY, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Ostatnia aktualizacja Portalu: 30-12-2019
Jesteś 13067663 gościem
realizacja: Wokiss